(ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa công bố Dự thảo Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tại HNX, để lấy ý kiến đóng góp của các công ty quản lý quỹ, CTCK và ngân hàng lưu ký. Ý kiến muộn nhất gửi về HNX là ngày 14/3 tới.

Theo Dự thảo, chứng chỉ quỹ ETF được niêm yết lần đầu tại HNX khi thỏa mãn 3 điều kiện: đã được UBCK cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ; là chứng chỉ quỹ đã được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký; có tối thiểu 2 thành viên lập quỹ, trong đó có tối thiểu 1 thành viên là thành viên giao dịch của HNX.

Cũng theo Dự thảo, trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết đầy đủ và hợp lệ, HNX xem xét chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận niêm yết chứng chỉ quỹ ETF. Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận niêm yết của HNX, tổ chức niêm yết có trách nhiệm công bố thông tin về việc niêm yết trên 1 kỳ của 1 tờ báo Trung ương hoặc 1 tờ báo địa phương nơi tổ chức đăng ký niêm yết có trụ sở chính… Trong quá trình niêm yết trên HNX, tùy tình hình hoạt động mà chứng chỉ quỹ ETF có thể bị HNX đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, tạm ngừng giao dịch hoặc hủy niêm yết bắt buộc.

H.Hòe