Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

HNX sẽ đẩy nhanh xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Tất cả các mảng nghiệp vụ của HNX trong năm 2022 đều vận hành suôn sẻ.

Tất cả các mảng nghiệp vụ của HNX trong năm 2022 đều vận hành suôn sẻ.

Các mảng nghiệp vụ của HNX vận hành suôn sẻ

Trong năm 2022, HNX đã chấp thuận niêm yết cho 6 mã cổ phiếu và 31 mã trái phiếu doanh nghiệp, chấp thuận đăng ký giao dịch 36 mã cổ phiếu, đồng thời hủy niêm yết 10 mã gồm 8 mã cổ phiếu và 2 mã trái phiếu, hủy đăng ký giao dịch 75 mã cổ phiếu. Sở cũng chấp thuận thay đổi niêm yết cho 77 doanh nghiệp và thay đổi đăng ký giao dịch cho 84 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, HNX tổ chức nhiều lớp tập huấn công bố thông tin cho các doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Hiện nay, số doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin qua hệ thống CIMS đạt 100% doanh nghiệp niêm yết và 94,43% doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Việc này giúp doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin đúng quy định, kịp thời và chính xác hơn, từ đó cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên CIMS từng bước được chuẩn hóa, cập nhật.

Theo đánh giá của Ban lãnh đạo HNX, trong năm 2022, các thị trường giao dịch tại HNX gồm thị trường cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, thị trường UPCoM, thị trường trái phiếu chính phủ và thị trường chứng khoán phái sinh có quy mô tiếp tục tăng trưởng và không ngừng được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán tại HNX được xây dựng và phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực xử lý tốt và có sự ổn định cao.

Hoạt động quản lý thị trường đấu thầu, niêm yết và giao dịch trái phiếu chính phủ tại HNX tiếp tục được thực hiện hiệu quả, phát huy vai trò là kênh huy động vốn cho ngân sách nhà nước và là thị trường tham chiếu về lãi suất cho các thị trường tài chính và hàng hóa của nền kinh tế.

Trong năm qua, HNX tập trung triển khai các hạng mục nâng cấp hạ tầng công nghệ, bổ sung chức năng đối với hệ thống đấu thầu, hệ thống giao dịch nhằm đáp ứng quy định mới, đồng thời cải thiện các tiện ích phục vụ thị trường, bao gồm xây dựng hệ thống đấu thầu trái phiếu chính phủ mới (hiện đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để đưa vào sử dụng), xây dựng phương án nâng cấp, sửa đổi hệ thống chỉ báo trái phiếu chính phủ, xây dựng chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống giao dịch trái phiếu để bổ sung chức năng giao dịch mua lại theo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 107/2020/TT-BTC.

HNX dự kiến đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vào vận hành trong tháng 6/2023.

Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thực hiện Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP, HNX nỗ lực triển khai nâng cấp chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp đáp ứng các quy định mới, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ (hiện đã tổ chức lựa chọn nhà thầu).

Thị trường chứng khoán phái sinh cũng được vận hành ổn định. Sở đã xây dựng tài liệu về các nội dung phối hợp, kiểm tra chéo giữa HNX và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) liên quan đến niêm yết, giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên và tổng hợp số liệu thị phần môi giới, tự doanh chứng khoán phái sinh.

Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát và vận hành thị trường, Ban lãnh đạo HNX đã đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023.

Thứ nhất, tiếp tục vận hành ổn định thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả, tạo được sự tin cậy và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức; phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để đa dạng hơn nữa sản phẩm giao dịch trên thị trường.

Thứ hai, tổ chức và vận hành thị trường trái phiếu theo hướng hiện đại, phù hợp quy định trong nước và thông lệ quốc tế; thúc đẩy thanh khoản và hoàn thiện tổ chức thị trường. Đối với trái phiếu doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ và đưa vào vận hành trong tháng 6/2023; phối hợp các đơn vị liên quan tìm cách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Thứ ba, tập trung quản lý, vận hành hệ thống giao dịch cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch an toàn, thông suốt. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ niêm yết/đăng ký giao dịch, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, bảo vệ nhà đầu tư và tính toàn vẹn của thị trường; tăng cường các hoạt động thúc đẩy quản trị công ty, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng công bố thông tin và quản trị công ty.

Thứ tư, tăng cường hoạt động giám sát thị trường, đẩy mạnh công tác giám sát bất thường trên thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh và thị trường trái phiếu doanh nghiệp niêm yết; tăng cường công tác giám sát, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy chế và pháp luật chứng khoán, tích cực phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc phát hiện vi phạm, nâng cao hơn nữa tính công bằng và minh bạch trên thị trường.

Thứ năm, tiếp tục phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, VSD và các công ty chứng khoán thành viên tích cực triển khai thử nghiệm, nghiệm thu hệ thống công nghệ thông tin KRX; tổ chức tiếp nhận, quản lý và vận hành hệ thống sau khi đưa vào sử dụng.

Thứ sáu, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, nâng cao chất lượng và năng lực quản trị điều hành.

Giải pháp thực hiện

Lãnh đạo HNX chia sẻ, để thực hiện các mục tiêu đã đặt ra, Sở sẽ phối hợp các đơn vị liên quan góp ý sửa đổi Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) hoàn thiện hệ thống các quy chế nghiệp vụ, xây dựng và ban hành các quy trình hướng dẫn thực hiện tại HNX và các thành viên tham gia thị trường.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ nền tảng trên thị trường công cụ nợ, đáp ứng việc triển khai các nghiệp vụ mới, nâng cấp hệ thống chỉ báo công cụ nợ; tập trung xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, trên cả mảng thị trường phát hành (công bố thông tin) và tổ chức thị trường thứ cấp cho trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Bên cạnh đó, HNX sẽ phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết theo quy định; rút ngắn thời gian thẩm định, xử lý hồ sơ, giám sát và công bố thông tin; nâng cấp hệ thống CIMS để xây dựng thêm các yêu cầu thống kê giám sát.

Sở cũng sẽ phối hợp với VNX xây dựng dự thảo mẫu hợp đồng tương lai trên chỉ số mới căn cứ theo Quy chế niêm yết và giao dịch hợp đồng tương lai do VNX ban hành; tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về sản phẩm mới và xây dựng dự thảo quy trình cho sản phẩm mới.

Ngoài ra, HNX sẽ tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ trọng tâm bao gồm giám sát bất thường, giám sát tuân thủ, giám sát thông tin, tin đồn; tăng cường tính chủ động trong việc phát hiện và phân tích các giao dịch có dấu hiệu bất thường; tăng cường đào tạo chuyên môn và kỹ năng cho các cán bộ để nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng công tác trong việc quản lý, giám sát; tích cực triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế; tìm kiếm cơ hội tham gia các hoạt động khảo sát, đào tạo, hội thảo quốc tế. Đặc biệt, Sở sẽ quyết liệt triển khai các công việc thử nghiệm, nghiệm thu, đưa hệ thống công nghệ thông tin KRX vào vận hành.

Hoàng Minh