Cùng Người Đồng Hành điểm lại những thông tin nổi bật của một số doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 5/3/2014.

Dự kiến ngày 29/03/2014, CTCP Chứng khoán An Phát (mã APG - HNX) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng là 11/03/2014.

Ngày 28/03/2014, CTCP Sách và thiết bị Bình Định (mã BDB - HNX) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/03/2014. Bên cạnh đó, ngày 07/04/2014, BDB sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2013, với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

Dự kiến ngày 24/04/2014, CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn (mã BTS - HNX) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/03/2014.

Ngày 05/04/2014, CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (mã VNT - HNX) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/03/2014. Bên cạnh đó, ngày 28/03/2014, VNT sẽ trả cổ tức bằng tiền bổ sung năm 2013, với tỷ lệ 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Dự kiến giữa tháng 04/2014, CTCP Đầu tư Xây dưng và Công nghệ Tiến Trung (mã TTZ - HNX) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/03/2014.

Phạm Xuân Hà - Ủy viên HĐQT của CTCP Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ (mã IDJ - HNX) đã đăng ký bán 250.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 10/3 đến 8/4/2014, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Bà Huỳnh Thị Hạnh - Vợ Ủy viên HĐQT của CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC - HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 6/3 đến 7/3/2014, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Ông Hồ Văn Luân - Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc của CTCP Xây lắp Cơ khí Lương thực Thực phẩm (mã MCF - HNX) đã đăng ký bán 40.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 7/3 đến 4/4/2014, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Dự kiến ngày 26/04/2014, CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục (mã EFI - HNX) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/03/2014.

Dự kiến ngày 16/4/2014, CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội (mã TPH - HNX) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/03/2014. Bên cạnh đó, ngày 27/05/2014, TPH sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2013, với tỷ lệ 6% (01 cổ phần được nhận 600 đồng).

Ngày 28/2, Ông Trần Đình Quang - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc của CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (mã PXA - HNX) đã bán 20.000 cổ phiếu trong tổng số 21.000 cổ phiếu PXA đã đăng ký bán trước đó, do 1.000 cổ phiếu còn lại chưa lưu ký. Sau khi giao dịch được thực hiện, ông Quang đã giảm sở hữu tịa công ty này xuống còn 0,01%.

Ông Hoàng Văn Hoan - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Công trình giao thông sông Đà (mã SKS - HNX) đã đăng ký mua 10.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 6/3 đến 10/3/2014, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Dự kiến trong tháng 4/2014, CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã SHS - HNX) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/03/2014.

Dự kiến ngày 05/04/2014, CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL - HNX) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/03/2014.

Dự kiến cuối tháng 04/2014 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau), CTCP Đầu tư Phát triển Gas đô thị (mã PCG - HNX) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/03/2014.

Ngày 8/4/2014, CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO (mã SAF - HNX) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/03/2014.

Bình Minh - NDH