(NDHMoney) Ngày 16/8/2013, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức vinh danh 30 doanh nghiệp minh bạch nhất trong chương trình đánh giá quản trị công ty 2012-2013.

Đây là hoạt động nhằm ghi nhận nỗ lực minh bạch của các DNNY trên HNX và tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trong năm 2012-2013. Cũng kể từ năm 2013, HNX sẽ tổ chức chương trình này theo định kỳ hàng năm.

Về mặt phương pháp luận, HNX sử dụng khuyến nghị của OECD về QTCT, Thông tư 52, Thông tư 121 và các quy định khác liên quan đến công bố thông tin và quản trị công ty, để đưa ra bộ tiêu chí đánh giá bao gồm 75 câu hỏi, chia thành 5 lĩnh vực chính sau là quyền của cổ đông; đối xử bình đẳng với cổ đông; vai trò của các bên liên quan; minh bạch và công bố thông tin và trách nhiệm của HĐQT.

Đối tượng đánh giá là toàn bộ doanh nghiệp niêm yết trên HNX tính đến tháng 6/2013, loại trừ những doanh nghiệp mới niêm yết 2013, doanh nghiệp hủy niêm yết 2012, 2013 do không đủ dữ liệu công bố thông tin để đánh giá.

Theo HNX, trong 5 lĩnh vực được đánh giá, lĩnh vực minh bạch và công bố thông tin đạt điểm trung bình cao nhất do các câu hỏi chỉ tập trung vào tính tuân thủ nên kết quả có được thể hiện ý thức của doanh nghiệp niêm yết về công bố thông tin và minh bạch có cải thiện. Lĩnh vực quyền của cổ đông & đối xử bình đẳng với cổ đông có điểm trung bình cao thứ 2 trong 5 lĩnh vực cũng thể hiện việc doanh nghiệp niêm yết đã thực hiện khá tốt những quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy kết quả thu nhận được sau chương trình này tương đối phù hợp với nhận định và kết quả đánh giá về tình hình quản trị công ty tại Việt Nam của tổ chức OECD trong năm 2012.

Dưới đây là danh sách 30 doanh nghiệp được HNX vinh danh

STT Mã CK Tên doanh nghiệp niêm yết
1ACB Ngân hàng TMCP Á Châu
2BCC CTCP Xi măng Bỉm Sơn
3BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt
4DBC CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam
5HGM CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
6HMH CTCP Hải Minh
7KLS CTCP Chứng khoán Kim Long
8KTS CTCP Đường Kon Tum
9LAS CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
10LDP CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar
11NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
12OCH CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
13PDC CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông
14PGS CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam
15PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
16PRC CTCP Portserco
17PTI Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện
18PVC Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP
19PVI CTCP PVI
20PVS Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam
21SAF CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO
22SD6 CTCP Sông Đà 6
23SED CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
24SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
25SPP CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
26TAG CTCP Thế giới số Trần Anh
27TV4 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4
28VCG Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
29VCS CTCP Vicostone
30VGS CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE