Chỉ với áo cũ và một chút khéo tay, bạn đã có ngay chiếc băng đô thật xinh.

Chỉ với áo cũ và một chút khéo tay, bạn đã có ngay chiếc băng đô thật xinh.