[Kênh14] - Với đôi tiện ích nhỏ xíu “free” này, các ấy đã có thể phù phép khiến cho Windows “trong suốt nhìn xuyên qua” như dzậy nè...