Xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh theo Di chúc

Xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh theo Di chúc

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào...

20 liên quan

Tự phê bình, phê bình là vũ khí sắc bén, là công cụ cho sự phát triển

Tự phê bình, phê bình là vũ khí sắc bén, là công cụ cho sự phát triển

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: 'Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê...

20 liên quan

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vượt thời gian

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm sâu sắc đến từng đối tượng cụ thể, nhất là chăm lo cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng...

20 liên quan

Giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tâm huyết của Người...

20 liên quan

Tự phê bình và phê bình, thang thuốc hay trị bệnh, cứu người

'Trong Ðảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất...

20 liên quan

Phát huy giá trị to lớn, vững bền trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng Đảng

LTS - Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng,...

20 liên quan

'Bới lông tìm vết' - thói phê bình vơi tình cạn nghĩa

'Lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động...

20 liên quan