Khơi thông nguồn lực kiều bào

Dịch Covid-19 tác động làm ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của thế giới và Việt...

8 liên quan

TP. Hồ Chí Minh- Phát huy nguồn lực kiều bào nâng cao vị thế hàng Việt

TP. Hồ Chí Minh- Phát huy nguồn lực kiều bào nâng cao vị thế hàng Việt

Trong nhiều năm qua, bên cạnh việc phân phối hàng hóa Việt Nam tại nước ngoài, các kiều bào còn đóng góp...

8 liên quan

Chuẩn bị hội nghị kiều bào

Chuẩn bị hội nghị kiều bào

Chiều 27/10, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thông tin các nội dung chính tại Hội nghị 'Kiều...

8 liên quan

Phát huy sức mạnh cộng đồng kiều bào cho sự phát triển TP Hồ Chí Minh

Phát huy sức mạnh cộng đồng kiều bào cho sự phát triển TP Hồ Chí Minh

Cộng đồng doanh nghiệp kiều bào, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, tri thức dù sống ở đâu trên thế giới cũng...

8 liên quan

Doanh nghiệp kiều bào nâng tầm sản phẩm Việt

Doanh nghiệp kiều bào nâng tầm sản phẩm Việt

8 liên quan

Kiều bào cùng hiến kế chuyển đổi số và khắc phục tác động của dịch Covid-19

Kiều bào cùng hiến kế chuyển đổi số và khắc phục tác động của dịch Covid-19

Từ ngày 29-31/10, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị Kiều bào đóng...

8 liên quan

Huy động trí tuệ kiều bào đóng góp cho phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam

Huy động trí tuệ kiều bào đóng góp cho phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam

Từ ngày 29-31/10, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị 'Kiều bào đóng góp ý kiến...

8 liên quan