Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận không...

18 liên quan

Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh

Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh

Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh là biết động viên, khuyến khích 'khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề...

18 liên quan

Coi trọng công tác lựa chọn cán bộ

Coi trọng công tác lựa chọn cán bộ

Những vấn đề đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa bao giờ lại được xã hội quan tâm, bận tâm như bây...

18 liên quan

Bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Trong Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh...

18 liên quan

Muốn lãnh đạo, Đảng phải thường xuyên chỉnh đốn

Muốn lãnh đạo, Đảng phải thường xuyên chỉnh đốn

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành một thời lượng lớn để nói về việc xây dựng Đảng, coi xây dựng và...

18 liên quan

Hội thi nâng cao nhận thức và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Hội thi nâng cao nhận thức và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên vừa tổ chức hội thi nâng cao nhận thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

18 liên quan

Học tập tư tưởng, phong cách lãnh đạo vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tập tư tưởng, phong cách lãnh đạo vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong tác phẩm 'Sửa đổi lối làm việc' (tháng 10-1947) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chương V viết về cách lãnh...

18 liên quan

Viết tiếp bản anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh

Hôm nay, trong niềm kính yêu và biết ơn vô hạn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 129 năm Ngày sinh...

18 liên quan

Bác Hồ – Nguồn động lực to lớn trên hành trình đẩy mạnh đổi mới và hội nhập

Bác Hồ – Nguồn động lực to lớn trên hành trình đẩy mạnh đổi mới và hội nhập

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Tìm hiểu về Bác, học tập và làm...

18 liên quan

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Lòng dân là quốc bảo lớn nhất của Đảng

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Lòng dân là quốc bảo lớn nhất của Đảng

Học Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đích đến của xây dựng Đảng là vì lợi ích của nhân dân. Cách mạng muốn thành công...

18 liên quan

'Người dân muốn nói mà lại bịt mồm người ta thì ai nói được'

'Người dân muốn nói mà lại bịt mồm người ta thì ai nói được'

'Cánh hẩu' ngày nay đã trở thành 'lợi ích nhóm' của một số không nhỏ cán bộ chi phối chính sách, làm sai lệch...

18 liên quan

Học và làm theo Bác ở các cơ quan Đảng trung ương

Học và làm theo Bác ở các cơ quan Đảng trung ương

Gần một năm qua, cuộc thi viết 'Cán bộ, đảng viên Khối thi đua các cơ quan Đảng trung ương học tập và làm...

18 liên quan