Hồ Chini ở Malaysia có nguy cơ bị tước danh hiệu

Hồ Chini - hồ nước ngọt lớn thứ hai Malaysia - có nguy cơ bị tước danh hiệu 'khu dự trữ sinh quyển' được UNESCO trao tặng 13 năm trước vì tình trạng ô nhiễm nguồn nước và mất sinh cảnh tự nhiên.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ho-chinio-malaysia-co-nguy-co-bi-tuoc-danh-hieu-47889.htm