Họ có lỗ thật không?

Gốc
GiadinhNet - Câu khẩu hiệu "Suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương" thường được các công ty, tập đoàn đa quốc gia đưa ra khi đến làm ăn ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

GiadinhNet - Câu khẩu hiệu "Suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương" thường được các công ty, tập đoàn đa quốc gia đưa ra khi đến làm ăn ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Ở nước ta, họ được gọi là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tư cách là một thành phần kinh tế quan trọng. Quan trọng bởi họ mang tiền đến nước ta làm ăn, mang đến công ăn việc làm, công nghệ cùng kinh nghiệm và hơn nữa là họ phải có niềm tin thì mới đến. Chúng ta hoan ngênh FDI với tâm thế của người học hỏi.

Xét trên bình diện chính ngôn, khẩu hiệu trên hiểu một cách đơn giản là họ có tầm suy nghĩ toàn thế giới, nhưng đến mỗi bản địa sẽ địa phương hóa hoạt động của mình, cho phù hợp, mang lại lợi ích cho nơi đó. Thế nhưng, quả kiểm tra của Bộ Tài chính trong 3 năm liền với các doanh nghiệp FDI cho thấy, năm cao nhất chỉ có 6% doanh nghiệp báo làm ăn có lãi, còn lại lỗ. Thậm chí lỗ rất nặng, lên tới hàng trăm tỷ đồng. Nhưng sự thật họ có lỗ như thế không?

Doanh nghiệp lỗ đến vài năm trời mà vẫn mở rộng sản xuất, vẫn quảng cáo rầm rộ, lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là nhân sự người nước ngoài lương vẫn cao ngất và sống rất khỏe(?). Trong khi đó, vì lỗ nên họ không thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp với nhà nước. Với người lao động thì họ bỏ lơ, điều kiện lao động, sinh hoạt, phúc lợi xã hội tối thiểu bị họ coi thường. Và, đến khi công nhân tố khổ, đình công thì họ đổ lỗi cho thua lỗ, cho khó khăn nên chỉ ...giải quyết từ từ.

Đối với nền kinh tế một nước, doanh nghiệp cả trong lẫn ngoài bên cạnh kinh doanh sản xuất thì còn có trách nhiệm xã hội nữa. Trách nhiệm ấy chỉ thực hiện được trọn vẹn khi họ làm ăn có lãi và có tâm. Chẳng lẽ, với những người làm ăn gian dối, chúng ta biết mà không thể làm gì? Không ai chấp nhận như thế mãi được!

Sông Hồng

Tin nóng

Tin mới