(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Hồng Huyền (Hải Phòng) phản ánh về những vướng mắc trong thủ tục mở trang trại nuôi chim le le. Theo Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng, bà không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận do không có giấy phép kinh doanh động vật hoang dã thông thường và chim le le cũng không có trong danh mục động vật hoang dã thông thường.

Việc nuôi chim le le không phải đăng ký với cơ quan kiểm lâm

Bà Huyền cho rằng trả lời của Chi cục Kiểm lâm chưa thỏa đáng, hiện nay một số địa phương vẫn cho phép người dân nuôi loài động vật này với mục đích sinh sản và thương mại. Bà Huyền hỏi, để được phép lập trang trại nuôi chim le le bà cần thực hiện những thủ tục gì và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?

Vấn đề bà Huyền hỏi, Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Bà Huyền không nêu rõ tên khoa học của loài chim le le. Tuy nhiên, danh mục các loài động vật Việt Nam ghi nhận có 4 loài chim le le là le cổ đen (Podicep nigricollis), le hôi (Tachybaptus ruficollis), le khoang cổ (Nettapus coromandelianus), le nâu (Dendrocygna javanica).

Cả 4 loài chim le le này đều không quy định trong danh mục các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; và danh mục động vật rừng thông thường ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

Do vậy, việc nuôi các loài chim le le này không phải đăng ký với cơ quan kiểm lâm theo quy định tại Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp và Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT nêu trên.

Chinhphu.vn