Hộ gia đình sẽ không được vay vốn tại ngân hàng

Gốc
Các đối tượng không phải là pháp nhân, ví dụ như hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân, không đủ tư cách chủ thể vay vốn tại tổ chức tín dụng.

Hộ gia đình sẽ không được vay vốn tại ngân hàng - Ảnh 1

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 39 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và Thông tư số 43 quy định về việc cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Theo giải thích của NHNN, đây là hai thông tư được ban hành nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý mới về cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính đối với khách hàng.

Theo đó, có những điểm mới chủ yếu như, theo quy định tại bộ luật Dân sự 2015, chủ thể tham gia quan hệ dân sự chỉ bao gồm pháp nhân, cá nhân. Để thực hiện quy định mới này của bộ luật Dân sự, Thông tư 39 đã quy định khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng là pháp nhân, cá nhân. Như vậy, các đối tượng không phải là pháp nhân, ví dụ như hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân, không đủ tư cách chủ thể vay vốn tại tổ chức tín dụng.

Trường hợp vay phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác, khách hàng vay là cá nhân có thể vay để đáp ứng nhu cầu vốn của chính cá nhân đó và nhu cầu vốn của hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân đó là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trong khi đó, theo Thông tư số 43, cho vay tiêu dùng là việc công ty tài chính cho vay bằng tiền đồng Việt Nam đối với khách hàng là cá nhân, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng của khách hàng, gia đình của khách hàng đó, bao gồm nhu cầu mua phương tiện đi lại, đồ dùng, trang thiết bị gia đình, chi phí học tập, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục thể thao, sửa chữa nhà ở.

Đáng lưu ý là tổng số dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng tại công ty tài chính đó không được vượt quá 100 triệu đồng, trừ trường hợp cho vay tiêu dùng để mua ô tô và sử dụng ô tô đó để làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng đơn giản hóa thủ tục một số hồ sơ, thủ tục cho vay như bỏ giấy đề nghị vay vốn tại hồ sơ đề nghị vay vốn, đơn giản hóa yêu cầu về phương án sử dụng vốn trong cho vay phục vụ đời sống…

Hai Thông tư đều có hiệu lực thi hành từ ngày 15.3.2017.

H.Sương

Tin nóng

Tin mới