Hổ giấy xưng uy

Gốc
Quyết định của Liên đoàn Ả Rập ngừng tư cách thành viên của Syria đánh dấu sự điều chỉnh định hướng và phương cách hoạt động của tổ chức này sau 66 năm tồn tại.

Lý do chính được đưa ra là Syria đã không thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trước đó là tuân thủ kế hoạch vãn hồi hòa bình và ổn định ở nước này dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Ả Rập. Trong chừng mực nhất định, sẽ không phải là quá lời mấy khi cho rằng chính Syria cũng đã góp phần đẩy Liên đoàn Ả Rập đến quyết định nói trên. Nhưng lý do chính và thực chất hơn nằm ở trên hai phương diện khác.

Thứ nhất, làn sóng chính biến trong thời gian qua ở Bắc Phi và Trung Đông không chỉ là chuyện riêng của vài quốc gia trong một số khu vực mà còn động chạm trực tiếp đến uy tín, vai trò và ảnh hưởng của Liên đoàn Ả Rập, đặt tổ chức này trước câu hỏi về việc tiếp tục tồn tại hay chẳng còn cần tồn tại. Cuộc chiến tranh ở Libya sau đó khiến tổ chức này nhận thức rằng đã chậm chân và Mỹ, EU và NATO luôn sẵn sàng can dự về mọi phương diện vào chuyện nội bộ của các thành viên của Liên đoàn. Vì thế, Liên đoàn Ả Rập muốn giành thế chủ động và đi trước trong chuyện đang xảy ra với Syria.

Thứ hai, làn sóng chính biến nói trên đã làm cho Liên đoàn Ả Rập gần như không còn lãnh đạo có thể quy tụ thành viên vào một mối, cùng hành động theo một hướng. Ả Rập Xê Út và Qatar hiện đang nhảy ra coi đó là thiên thời để tạo gió phất cờ. Hai nước này là những động lực mạnh nhất đằng sau việc gia tăng áp lực đối với Syria. Cả hai vừa nhằm gây dựng vai trò lãnh đạo trong Liên đoàn, lại vừa dùng cách đó để chứng tỏ là đồng minh của phương Tây. Vì hai lẽ đó mới có chuyện Liên đoàn Ả Rập từ chỗ như con hổ giấy nay sốt sắng xưng uy.

Thảo Nguyên

Tin nóng

Tin mới