Hổ mang chúa tử chiến thiên địch cầy mangut và cái kết bất ngờ

Gốc
Đoạn video ghi lại cuộc chiến sinh tử giữa hai kẻ thù không đội trời chung liệu là rắn hổ mang chúa và cầy mangut. Cuộc chiến sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về bên nào?

Nguồn: Smithsonian

Cự Giải (T/h)