ICTnews - Các hộ nghèo, cận nghèo ở Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam đảm bảo đủ các điều kiện: đang sử dụng tivi công nghệ ananlog, chưa có đầu thu truyền hình số DVB-T2, chưa sử dụng truyền hình trả tiền sẽ được nhà nước hỗ trợ 1 bộ thu truyền hình số mặt đất DVB-T2.

Các hộ nghèo, cận nghèo đang sử dụng tivi analog, chưa có đầu thu số DVB-T2, chưa dùng truyền hình trả tiền sẽ được nhà nước hỗ trợ 1 bộ thu truyền hình số mặt đất DVB-T2.

Ngày 21/7/2015, Liên Bộ TT&TT và Bộ Tài chính đã ký thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015.

Vùng hỗ trợ bao gồm: Thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam bao gồm: thành phố Hội An, huyện Điện Bàn, địa bàn nằm trong vùng phủ sóng DVB-T2 của Đài truyền hình Việt Nam phát sóng tại Sơn Trà của các xã thuộc huyện Đại Lộc (bao gồm: Đại Phong, Đại Minh, Đại Tân, Đại Thắng, Đại Cường, Đại Hiệp, Đại An, Đại Hòa) và các xã thuộc huyện Duy Xuyên (bao gồm: Duy Thu, Duy Tân, Duy Hòa, Duy Châu, Duy Trinh, Duy Trung, Thị trấn Nam Phước, Duy Phước, Duy Thành, Duy Vinh, Duy Nghĩa, Duy Hải).

Các hộ nhận hỗ trợ phải có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tính đến ngày 31/12/2014 và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các hộ này phải đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T2, chưa có đầu thu truyền hình số DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình IPTV trong thời gian triển khai hỗ trợ. Đồng thời, các hộ đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ cần có đơn đề nghị nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất gửi UBND cấp tỉnh với cam kết không bán, cho, tặng đầu thu truyền hình số mặt đất được hỗ trợ.

Trong năm 2015, mỗi hộ gia đình thuộc đối tượng nêu trên chỉ được hỗ trợ một lần bằng hiện vật là 1 đầu thu truyền hình số mặt đất kèm theo ăng ten thu phù hợp cùng với dây cáp nối có độ dài tối đa 15 mét (đối với chế độ thu ngoài trời) và được bảo hành 12 tháng tính từ ngày hộ gia đình nhận bàn giao đầu thu truyền hình số mặt đất.

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức mua, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho các đối tượng được hỗ trợ. Đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất của Bộ TT&TT.

Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ chi từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các công việc phục vụ triển khai, kiểm tra, giám sát hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất tại địa phương.

Hai địa phương này căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, quyết định hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất đối với hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo của địa phương và các đối tượng khác.

Thông tư cũng nêu rõ mức chi mua, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất theo kết quả đấu thầu, các nội dung chi còn lại thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo kế hoạch, Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sẽ ngắt sóng analog các kênh truyền hình quảng bá vào 30/9/2015.