"Hương cũng từng nói là nếu đi thẩm mỹ thì sẽ thẩm mỹ cái mũi nên không việc gì phải e ngại hay né tránh". Chị í đã chia sẻ như thế đấy!