Hồ sơ interpol: Khi mafia Mehico chiếm lĩnh thành phố

Gốc
(ĐSCT) 3-8! Viên cảnh sát Angel la to lên tại nghĩa trang Colinas de Juarez, vào buổi chiều tối. Trong tiếng lóng của cảnh sát, 3-8 có nghĩa là “Tất cả tốt đẹp!”. Cũng có nghĩa là ở yên trong nhà. Đó cũng là câu chào hỏi nhau khi...

Tin nóng

Tin mới