Hồ thủy lợi P'róh tiếp tục bị lấn chiếm nghiêm trọng

Dù thuộc danh mục các hồ thủy lợi cấm xâm hại của tỉnh Lâm Đồng nhưng hơn 1 năm qua, hồ thủy lợi P'róh( Pờ ró ), huyện Đơn Dương vẫn liên tục bị lấn chiếm nghiêm trọng. Năm 2021, tình trạng này đã được một số cơ quan báo chí phản ánh, trong đó có Truyền hình thông tấn. Sau đó UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo xử lý dứt điểm, thế nhưng đến nay công trình thủy lợi này vẫn bị xâm hại từng ngày và càng nghiêm trọng hơn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ho-thuy-loi-proh-tiep-tuc-bi-lan-chiem-nghiem-trong-45805.htm