Hỗ trợ 100% giống cho hộ trồng mới cây tiêu

Gốc
(Dân Việt) - Giai đoạn 2011-2015, tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác định tiêu là 1 trong 5 loại cây trồng chủ lực của tỉnh nên đã có chủ trương hỗ trợ 100% giống và 30% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho những hộ dân trong tỉnh đăng ký tham gia dự án trồng mới cây tiêu trong 4 năm liên tục.

Đối với các hộ thâm canh cây tiêu thì được hỗ trợ 30% phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong 3 năm liền. Theo số liệu của cơ quan chức năng, Đồng Nai hiện có gần 8.000 ha tiêu, hầu hết đang trong thời kỳ kinh doanh. Cao Thuyên

Tin nóng

Tin mới