Trong khi các tỉnh phía bắc đang vật lộn với lũ lụt thì các tỉnh Bắc Trung Bộ lại phải đối mặt với khô hạn.