Hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển

Gốc
Ngày 7.9, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn gửi BHXH tỉnh và các sở, địa phương liên quan về việc cấp thẻ BHYT cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển - Ảnh 1

Chi trả bồi thường sự cố môi trường biển cho người dân tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long

Theo đó, yêu cầu BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH huyện, thị xã, thành phố chủ trì tiếp nhận danh sách do UBND cấp xã chuyển đến, phối hợp với Phòng Y tế, tổ chức rà soát đảm bảo không trùng đối tượng để trình UBND cấp huyện phê duyệt danh sách, cấp thẻ BHYT.

Thời gian hỗ trợ BHYT cho người bị thiệt hại do sự cố môi trường biển tối đa 24 tháng, có thể kéo dài đến năm 2019 và năm 2020 tùy thuộc vào thời điểm được hỗ trợ.

Trường hợp người hỗ trợ chưa tham gia BHYT, cơ quan BHXH cấp huyện cấp thẻ BHYT với thời hạn 12 tháng. Hết 12 tháng này, nếu người được hỗ trợ không thuộc đối tượng tham gia BHYT khác, thì xuất trình thẻ BHYT với cơ quan BHXH cấp huyện được cấp đổi thẻ BHYT tiếp 12 tháng.

Trường hợp người hỗ trợ đang tham gia BHYT sẽ tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã được cấp. Khi hết hạn sử dụng, người được hỗ trợ xuất trình thẻ BHYT với cơ quan BHXH cấp huyện được cấp đổi thẻ BHYT với thời hạn 12 tháng. Sau khi hết 12 tháng này, nếu người được hỗ trợ tiếp tục không thuộc đối tượng tham gia BHYT khác, cơ quan BHXH cấp huyện cấp thẻ BHYT với thời hạn 12 tháng.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức cấp thẻ và khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho các đối tượng trên đảm bảo quyền lợi.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn xác định đúng đối tượng để lập danh sách cấp thẻ BHYT và chuyển cho cơ quan BHXH cấp huyện kịp thời.

LÊ PHI LONG

Tin nóng

Tin mới