Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hỗ trợ cho người dân không nên tạo cơ chế xin - cho

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Tôi cũng như tất cả những người nông dân thực hiện việc giao đất phục vụ xây dựng dự án đều phấn khởi vì TP ngày càng có nhiều cơ chế, chính sách hợp lý, thỏa đáng như hỗ trợ, hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm, giúp chúng tôi ổn định cuộc sống.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/161379