Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hỗ trợ chương trình giảm nghèo của địa phương năm 2008

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Năm 2005, Chính phủ ban hành chuẩn nghèo mới tỷ lệ hộ nghèo ở nước ta tăng từ 7,3% (khoảng 1,1 triệu hộ) lên 26% (4,6 triệu hộ), tức cứ 10 hộ dân thì có một hộ sống bằng hoặc dưới mức nghèo...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.46550.qdnd