(NLĐ) - Đẩy mạnh giáo dục, nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp cho công nhân (CN); tham mưu cho ban giám đốc hỗ trợ CN nâng cao học vấn, tay nghề; vận động CN phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật là phương hướng được đề ra tại Đại hội Công đoàn (CĐ) cơ sở Công ty Thương mại Dịch vụ - Phân phối tổng hợp tổ chức chiều 17-11.

Để thực hiện tốt phương hướng trên, CĐ cơ sở sẽ đẩy mạnh thi đua; tham mưu, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện chính sách đãi ngộ để động viên người lao động.

Nhiệm kỳ 2009-2011, bên cạnh làm tốt công tác giám sát thực hiện chính sách cho người lao động, CĐ cơ sở còn bảo lãnh cho 20 đoàn viên vay Quỹ CEP hơn 260 triệu đồng làm kinh tế phụ, cải thiện thu nhập; chủ động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động với nhiều phúc lợi cho người lao động.