Hỗ trợ đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp

Gốc
(Dân Việt) - Theo Thông tư liên tịch 05/2011 của Bộ KHĐT và Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 16.5.2011), các doanh nghiệp nhỏ và vừa được Nhà nước hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Đối tượng được trợ giúp đào tạo là các chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 3 Nghị định 56/2009, cũng như các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp. Phạm vi trợ giúp đào tạo sẽ tập trung vào đào tạo khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp, trong đó tập trung vào quản trị doanh nghiệp. V.Đ

Tin nóng

Tin mới