Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hỗ trợ đất đai, giảm thuế cho các bệnh viện tư

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Trong báo cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trước Quốc hội ngày 20/5, hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan ban hành các văn bản, chính sách để hỗ trợ cho các bệnh viện tư phát triển.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=61807