Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 189 xã xây dựng 189 công trình; trong đó, 58 trụ sở xã, 118 trung tâm văn hóa, thể thao xã và 13 trạm y tế, với kinh phí thực hiện, giải ngân hơn 669 tỷ đồng.

Công sở xã Xuân Bái (Thọ Xuân). Ảnh: Hương Thơm

Để khuyến khích các địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); đồng thời, có thêm nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM, thời gian qua, cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình. Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh cũng đã ban hành những chính sách hỗ trợ riêng. Điều này đã và đang “tiếp sức” cho nhiều địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Là xã bãi ngang ven biển, Hưng Lộc (Hậu Lộc) có tới 70% dân số làm nông nghiệp, 30% dân số làm ngư nghiệp, thu nhập của người dân không đồng đều, nên địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn để xây dựng các công trình; nhất là kiên cố hóa hệ thống giao thông nông thôn, nội đồng. Vì vậy, để tạo động lực cho các thôn, xóm và Nhân dân trong xã chung sức xây dựng NTM, xã đã ban hành riêng nhiều chính sách hỗ trợ cho các thôn và hộ dân xây dựng NTM, như: Hỗ trợ 30% kinh phí xây lắp cho các thôn xây dựng đường giao thông nội đồng, xây dựng hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy trên các tuyến đường trục chính của xã, của thôn và các tuyến đường ngõ xóm; hỗ trợ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng cho mỗi thôn để xây dựng một trong các công trình, như: nhà văn hóa, sân thể thao thôn, khuôn viên xanh; hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi thôn về đích NTM, nhưng được quy đổi thành công trình cụ thể. Ngoài ra, xã còn có chính sách hỗ trợ, kích cầu những hộ cải tạo và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình vườn hộ; hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi bảo đảm thuận tiện cho vận chuyển sản phẩm hàng hóa và chủ động tưới, tiêu cho vùng sản xuất cây hàng hóa từ 2,5 ha trở lên; hỗ trợ 1 tỷ đồng cho mỗi thôn về đích NTM kiểu mẫu...

Nhờ có chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện và xã, trong quá trình xây dựng NTM và NTM nâng cao, xã Hưng Lộc đã huy động được 450,4 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách hỗ trợ 72 tỷ đồng; vốn lồng ghép 3,5 tỷ đồng; nguồn vốn huy động từ Nhân dân trong xã 375 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn hỗ trợ và nguồn vốn huy động được từ Nhân dân, xã Hưng Lộc đã đầu tư xây dựng 6 nhà văn hóa – khu thể thao thôn, có diện tích từ 300 đến 350m2, quy mô bảo đảm chỗ ngồi cho 150 đến 200 người; xây dựng được khu thể thao xã có diện tích 2.000m2; sân vận động có diện tích 12.800m2, có đầy đủ các công trình phụ trợ, có tường rào bao quanh. Xây dựng hội trường nhà văn hóa xã, có diện tích xây dựng 1.000m2, với đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị. Xã đã nhựa hóa được 4,51/4,51km đường giao thông liên xã; cứng hóa 7,42/8,73km đường trục thôn và đường liên thôn; cứng hóa 10,68/12,71km đường ngõ xóm...

Sự hỗ trợ từ các nguồn ngân sách đã tiếp sức để xã Hưng Lộc hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2018 và chỉ 2 năm sau, xã tiếp tục hoàn thành và được công nhận là xã NTM nâng cao năm 2020. Đây là nền tảng để xã tiếp tục thực hiện mục tiêu phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

Năm 2018, Quảng Xương được công nhận là huyện NTM. Đây là kết quả của cả một quá trình nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong huyện; trong đó, có sự tác động không nhỏ của các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Trong quá trình triển khai xây dựng NTM, ngoài việc thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện Quảng Xương đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ riêng; trong đó, có nhiều chính sách về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, như: Trích lại 50% tiền thu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã trong giai đoạn phấn đấu đạt chuẩn NTM... Đây là nguồn vốn góp phần để các địa phương hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn đáp ứng yêu cầu tiêu chí. Huyện có cơ chế đặc thù để hỗ trợ các xã khó khăn hoàn thành các công trình hạ tầng cơ sở, công trình xử lý rác thải; hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; kinh phí nâng cấp hệ thống đài truyền thanh, kinh phí khôi phục di tích lịch sử và phát triển các loại hình văn hóa dân gian.

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ đã và đang góp phần quan trọng giúp huyện Quảng Xương tập trung chỉ đạo các xã tranh thủ tốt thời cơ huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, nhiều công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, các công trình phúc lợi đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Qua đó, trong quá trình xây dựng NTM, huyện đã nâng cấp, làm mới 340km đường giao thông huyện, xã; nâng cấp hơn 150km kênh mương; đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 22 công sở, 27 nhà hội trường, 23 công trình trạm y tế, nhà điều trị bệnh viện đa khoa huyện; 16 công trình chợ, 55 nhà văn hóa thôn. Kiên cố hóa được 43 công trình trường học với 221 phòng học và 72 nhà hiệu bộ. Hoàn thành và đưa vào sử dụng sân vận động, trung tâm hội nghị huyện, nhà thi đấu thể dục - thể thao huyện, công viên cây xanh, nhà truyền thống... Xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình điện, các công trình cấp nước sinh hoạt ở các xã.

Nhằm khuyến khích và tạo động lực cho các địa phương xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, đáp ứng các tiêu chí trong xây dựng NTM, ngày 31-8-2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3301/2015/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020. Theo đó, tỉnh hỗ trợ đầu tư các công trình, gồm: Hỗ trợ xây dựng công trình trụ sở xã đối với các xã thuộc huyện 30a, xã 135, xã bãi ngang ven biển, mức hỗ trợ 4,5 tỷ đồng/công trình xây mới và 1,3 tỷ đồng/công trình nâng cấp, cải tạo; đối với các xã miền núi ngoài các xã thuộc huyện 30a, xã 135 hỗ trợ 4 tỷ đồng/công trình xây mới và 1,2 tỷ đồng/công trình nâng cấp, cải tạo; đối với các xã còn lại hỗ trợ 3,5 tỷ đồng/công trình xây mới và 1 tỷ đồng/công trình nâng cấp, cải tạo...

Triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ, những năm qua, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 189 xã xây dựng 189 công trình; trong đó, 58 trụ sở xã, 118 trung tâm văn hóa, thể thao xã và 13 trạm y tế, với kinh phí thực hiện, giải ngân hơn 669 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá: Với việc hỗ trợ xây dựng công trình trụ sở xã, trạm y tế xã, trung tâm văn hóa thể thao xã, đã giúp các xã xây dựng NTM có thêm động lực xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí NTM theo tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, là cơ sở để các địa phương trong tỉnh huy động được thêm gần 377 tỷ đồng, chiếm 36% tổng vốn đầu tư để đối ứng thực hiện đầu tư xây dựng các công trình.

Hương Thơm

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/ho-tro-dau-tu-co-so-ha-tang-trong-xay-dung-nong-thon-moi/138850.htm