Hỗ trợ điều trị phục hồi chức năng do tai nạn lao động

Gốc
Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 về bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp bắt buộc vừa được ban hành.

Theo đó, người lao động được hỗ trợ kinh phí điều trị phục hồi chức năng do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp phải hội đủ 2 điều kiện: Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng lao động và suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Mức hỗ trợ kinh phí tối đa bằng 50% chi phí phục hồi chức năng lao động sau khi đã được BHYT chi trả nhưng không vượt quá 2 lần mức lương cơ sở/người/lượt. Số lần hỗ trợ tối đa là 2 lần/người lao động và chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần/năm.

Hồ sơ chi tiết đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động được quy định cụ thể tại điều 21 Nghị định 37/2016 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7).

K.An

Tin nóng

Tin mới