Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hỗ trợ DN thực hiện thang, bảng lương mới

Báo Người Lao Động
Gốc

Dù chưa đến thời hạn nâng lương tối thiểu (1-1-2008), nhưng hiện Công ty Pou Yuen, nơi có trên 60.000 công nhân (CN) đang làm việc đã xây dựng xong thang, bảng lương theo quy định mới. Theo đó, mỗi bậc lương cách nhau thấp nhất 5%, cao nhất là 8,5%. Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Công ty Pou Yuen, cho biết thang, bảng lương này sẽ được thực hiện cùng lúc với việc tăng lương tối thiểu vào đầu năm 2008.

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/quyen-nghia-vu/210294.asp