Hỗ trợ đoàn viên CĐ cải thiện nhà ở

Gốc
(NLĐ) - Đây là lưu ý đặc biệt của Thường trực LĐLĐ TPHCM đối với CĐ cấp trên cơ sở khi tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 9

Theo đó, các cấp CĐ phối hợp với quỹ trợ vốn CEP tập trung khảo sát các hộ gia đình cán bộ, đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn thực sự để triển khai chương trình hiệu quả, bảo đảm đúng đối tượng có nhu cầu vay vốn; phấn đấu đến cuối năm 2010 phát vay khoảng 20 tỉ đồng cho các đối tượng này. Bên cạnh đó, các cấp CĐ tăng cường đi cơ sở, nắm chắc tình hình thực hiện chế độ, chính sách tại các doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các ngành chức năng can thiệp kịp thời những doanh nghiệp có khả năng xảy ra ngừng việc tập thể.

Tin nóng

Tin mới