Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hỗ trợ doanh nghiệp theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn, một mô hình được xem là hiệu quả giúp nền kinh tế Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Tuy nhiên, hiện cơ chế khuyến khích Doanh nghiệp tham gia mô hình này còn nhiều hạn chế, đòi hỏi có sự tham gia của nhà nước bằng những chính sách cụ thể về mua hàng, về tín dụng.

Quản lý chất thải là một trong trong những giải pháp doanh nghiệp này thực hiện để triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn bên cạnh tăng cường đầu tư công nghệ. Doanh nghiệp đã tận dụng phân bò ủ để bón lót, bót thúc cho ngô, cỏ từ 100-160 tấn/ha/vụ, tận dụng bã trà làm phân bón hữu cơ cho cây xanh. Tuy nhiên, việc triển khai kinh tế tuần hoàn không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Theo đánh giá của WB (2021), Việt Nam sẽ cần đầu tư khoảng 370 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2040 để thực hiện lộ trình tăng trưởng xanh, với lượng phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và thích ứng biến đổi khí hậu. Trong đó 35% từ ngân sách, 65% từ nguồn tư nhân. Do vậy, hơn lúc nào hết cần có chính sách cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp hướng đến phát triển mô hình này.

Hiện tại, mô hình kinh tế tuần hoàn đã được triển khai tại Việt Nam và đem lại một số thành quả nhất định, giúp chuyển mô hình sử dụng năng lượng từ nâu sang xanh, tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Điều này cũng đảm bảo cho sự phát triển bền vững thông qua sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nhất các nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn đang ngày càng khan hiếm.

Thực hiện : Diệu Huyền Đào Nghĩa Thế Anh