Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu Việt hợp chuẩn quốc tế

Gốc

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TPHCM nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP đạt 12,7% trong năm 2008

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/5/153448