Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu qua eBay

Gốc
Ngày 24.3, trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc cục Xúc tiến thương mại đã làm việc với ông Steven Liew, giám đốc quan hệ Chính phủ và tư vấn pháp lý khu vực châu Á – Thái Bình Dương, quản lý trang www.eBay.com, về việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu qua wesite này. 

Tin nóng

Tin mới