Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hỗ trợ gạo trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt 2023

UBND tỉnh vừa phê duyệt hỗ trợ gạo đảm bảo đời sống Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và trong thời kỳ giáp hạt năm 2023.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão có 03 huyện (Quan Hóa, Thường Xuân và Mường Lát) và 01 đơn vị cấp tỉnh (Cấp cho hội viên Hội Người mù tỉnh) được hỗ trợ gạo, gồm 2.517 hộ và 13.701 khẩu. Thời gian hỗ trợ là 01 tháng với mức hỗ trợ 15kg/khẩu/tháng. Số gạo được hỗ trợ 205.515kg.

Trong thời kỳ giáp hạt đầu năm 2023 có 03 huyện (Quan Hóa, Thường Xuân và Mường Lát) và 01 đơn vị cấp tỉnh (Cấp cho hội viên Hội Người mù tỉnh) được hỗ trợ gạo, gồm 1.187 hộ và 8.316 khẩu. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 03 tháng với mức hỗ trợ 15kg/khẩu/tháng. Số gạo được hỗ trợ 265.065kg.

Nguồn kinh phí được trích từ nguồn chi sự nghiệp đảm bảo xã hội (dự kiến đối tượng tăng thêm và đảm bảo xã hội khác) trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2023.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính thực hiện bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, bổ sung dự toán ngân sách cho đơn vị cấp tỉnh để thực hiện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn các huyện (có thể phát theo đợt cho các hộ), các đơn vị tổ chức thực hiện. Chủ tịch UBND các huyện Quan Hóa, Thường Xuân, Mường Lát và thủ trưởng đơn vị được hỗ trợ kinh phí mua gạo có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí đúng mục tiêu; thực hiện hỗ trợ gạo kịp thời, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, theo quy định có sự giám sát của các tổ chức đoàn thể và các sở, ban ngành có liên quan. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và quy định hiện hành của pháp luật về số đối tượng, quản lý sử dụng nguồn kinh phí và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

GP (Nguồn: UBND tỉnh)