Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hỗ trợ gia đình chính sách phải di chuyển chỗ ở do thu hồi đất

Gốc

ND - Hỏi: Gia đình chính sách, gia đình đang hưởng trợ cấp xã hội khi phải di chuyển chỗ ở thực hiện thu hồi đất giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội thì được bồi thường, hỗ trợ  như thế nào?

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119530&sub=69&top=40