Hỗ trợ khách hàng thuê căn hộ cao cấp tại Vincom Park Place

Gốc
Nếu khách hàng có nhu cầu đăng ký thuê nhiều căn hộ cao cấp tại Vincom Park Place để đầu tư thì có thể đàm phán để được hỗ trợ hơn nữa về lãi suất. Chiến dịch hỗ trợ lần này của PFV được đánh giá là một bước đi táo bạo nhằm tạo bước đột phá trong công tác hỗ trợ khách hàng và đẩy nhanh tiến độ chào thuê.

Tin nóng

Tin mới