Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hỗ trợ khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Ngày 4-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn góp phần xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người sản xuất.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/190076