Hỗ trợ lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Gốc
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông Lê Thị Lý cho biết, LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn công đoàn các doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22.7.2015 về chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Hỗ trợ lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước - Ảnh 1

Trong năm 2016, UBND tỉnh đã có quyết định giải thể 6 công ty lâm nghiệp nhà nước, có tổng cộng 189 lao động cần giải quyết chế độ. Hiện nay, LĐLĐ tỉnh đang cùng với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tập trung giải quyết các chế độ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

D.D

Tin nóng

Tin mới