Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng

Gốc

Các đại biểu dự hội thảo ngày 11/9 tại Hà Nội đã nhấn mạnh yêu cầu tăng cường các hoạt động giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức của chính quyền, đoàn thể các cấp nhằm giảm sự kỳ thị của cộng đồng đối với những người bán dâm.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267329/Default.aspx