Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 381/LĐLĐ về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động.

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; các công đoàn ngành và tương đương; công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Chủ động tuyên truyền, phổ biến để NLĐ hiểu rõ về 12 chính sách hỗ trợ NLĐ và doanh nghiệp bao gồm mục tiêu, nguyên tắc, nguồn hỗ trợ; nắm chắc nội dung đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, phương thức chi trả, hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện để cùng triển khai và giám sát việc thực hiện đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ để NLĐ dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và giám sát được việc triển khai thực hiện.

Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, NSDLĐ làm tốt công tác triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện ở cơ sở. Với những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện yêu cầu các cấp công đoàn báo cáo về LĐLĐ tỉnh để tổng hợp và kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ.

Hướng dẫn công đoàn cơ sở nghiên cứu kỹ chính sách, tham gia với NSDLĐ rà soát các đối tượng đoàn viên, NLĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ để đề nghị hưởng hỗ trợ đảm bảo quyền lợi đoàn viên, NLĐ. Tăng cường công tác tư vấn pháp luật, hướng dẫn, trả lời câu hỏi, vướng mắc liên quan đến việc triển khai gói hỗ trợ để NLĐ dễ dàng tiếp cận gói hỗ trợ, ổn định cuộc sống.

Cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 2242/BLĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14-7-2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không để lợi dụng chính sách gây thiệt hại cho Nhà nước, doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục phối hợp cùng với các cơ quan chức năng phòng, chống dịch bệnh, duy trì, khôi phục sản xuất kinh doanh và chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20-7-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch Công đoàn ngành; LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong việc phối hợp, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ về LĐLĐ tỉnh trước ngày 18 hàng tháng để nắm tình hình và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19/140588.htm