Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hỗ  trợ nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân tộc thiểu số nghèo

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, từ nay đến cuối năm 2008, tỉnh Cà Mau phấn đấu xây dựng hoàn thành và bàn giao 688 căn nhà, bình quân mỗi căn trị giá thấp nhất là tám triệu đồng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124208&sub=127&top=39