(Dân Việt) - Ngày 11.4, lãnh đạo T.Ư Hội NDVN đã dự khai giảng lớp tập huấn triển khai chương trình “Vững bước cho ngày mai” cho cán bộ Hội ND từ huyện, cơ sở và chi hội huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Chương trình “Vững bước cho ngày mai” do Công ty ADC phối hợp với T.Ư Hội triển khai tại 13 tỉnh, thành thuộc vùng ĐBSCL nhằm giúp đỡ những ND khó khăn về vốn , kỹ thuật sản xuất… Bước đầu, mỗi tỉnh chọn 3-5 huyện; mỗi huyện chọn 5-8 xã, mỗi xã chọn 2 ấp tham gia. Đối tượng hỗ trợ là ND trồng lúa, được hỗ trợ 100% tiền thuốc BVTV và phân hữu cơ. Tại Đồng Tháp, vụ hè thu này, Công ty ADC sẽ hỗ trợ cho 35 xã của 5 huyện, diện tích được hỗ trợ là 175ha. Chiêu Lâm