Hỗ trợ nuôi cá rô đầu vuông

Gốc
Trung tâm Khuyến ngư nông lâm TP Đà Nẵng vừa tiến hành hỗ trợ thức ăn thủy sản mô hình nuôi cá rô đầu vuông với tổng số lượng 1.638 kg cho 3 hộ tại thôn Phú Sơn 2 và 1 hộ thôn Phú Sơn 3, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Mỗi hộ được hỗ trợ 409.5 kg/1.000 m2.

Mô hình thả giống ngày 18/5/2013, trọng lượng bình quân đàn giống ban đầu là 400 con/kg. Sau 2 tháng nuôi, ước trọng lượng bình quân của cá đạt khoảng 19 - 27 con/kg, đặc biệt có một số con đạt 12 - 13 con/kg. Dự kiến đến cuối tháng 11/2013 sẽ kết thúc mô hình và sản phẩm cá rô đầu vuông sẽ tham gia thị trường cá nước ngọt.

Tin nóng

Tin mới