Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hỗ trợ phát triển kinh doanh nông sản vùng cao

ND- Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Phát triển kinh doanh nông sản vùng cao tại Việt Nam, giai đoạn mở rộng 2008-2009" do Chính phủ Thụy Sĩ viện trợ không hoàn lại.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123842&sub=127&top=39