Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 qua mạng

Gốc
Đây là tiện ích mà cơ quan thuế cung cấp cho người nộp thuế từ kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế không phải đến cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân như trước đây.

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020. Theo đó, nhằm cắt giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế và giảm áp lực xử lý hồ sơ quyết toán cho cơ quan thuế, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định miễn thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm đối với cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Như vậy, các cá nhân này sẽ không phải nộp thêm thuế cũng như không phải thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Về quyết toán thuế, cá nhân thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hình thức tự quyết toán hoặc ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập theo quy định. Về ủy quyền quyết toán thuế, cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế khi có thu nhập duy nhất tại một nơi theo hợp đồng lao động, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10%. Với trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Tổng cục Thuế lưu ý khi quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân theo mức giảm trừ gia cảnh mới được điều chỉnh là 11 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thông qua các ứng dụng điện tử. Ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác hiện đại hóa, triển khai ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế và cung cấp miễn phí cho người nộp thuế thông qua website https:// thuedientu.gdt.gov.vn. Sử dụng ứng dụng này, người nộp thuế sẽ được hỗ trợ khai đúng và đủ từng chỉ tiêu trên tờ khai, hỗ trợ việc tính toán, xác định số thuế phải nộp theo quy định, hỗ trợ kết xuất tờ khai để người nộp thuế có thể thực hiện việc nộp hồ sơ khai thuế theo hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ nộp theo phương thức điện tử. Đối với trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế theo phương thức điện tử, ngoài việc sử dụng ứng dụng hỗ trợ khai thuế trên, người nộp thuế có thể khai thuế trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (http://www.gdt.gov.vn). Sau đó, người nộp thuế có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế qua mạng khi đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế.

Song song với việc hỗ trợ cá nhân khai và nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với các ngân hàng thương mại xây dựng các tính năng trên nền tảng ứng dụng như IntenetBanking, MobileBanking… từ đó hỗ trợ tối đa người nộp thuế thực hiện các giao dịch nộp thuế. Khi nộp thuế điện tử, cần lưu ý ghi đúng các thông tin về tài khoản Kho bạc Nhà nước, chương, tiểu mục thuế để bảo đảm số thuế được nộp đến đúng cơ quan thuế quyết toán.

Cá nhân có thể tra cứu trực tiếp trên website của từng cơ quan thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế hoặc liên hệ với cơ quan thuế đó để được hỗ trợ cung cấp thông tin tài khoản của kho bạc đồng cấp và danh sách các ngân hàng thương mại có phối hợp thu với cơ quan thuế. Cá nhân tra cứu hướng dẫn nộp thuế điện tử tại các website của từng ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử một cách dễ dàng.

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ tư kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Đối với tổ chức trả thu nhập, thời hạn hộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Hương Giang

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tai-chinh/991857/ho-tro-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2020-qua-mang