Hỗ trợ trên 19,9 ngàn lượt hộ vay từ nguồn vốn chính sách xã hội

link
Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Cẩm Mỹ Nguyễn Quang Vinh cho biết, thực hiện công tác tín dụng chính sách, giai đoạn 2014-2019, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện đã phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể trong huyện giải ngân trên 350 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 19,9 ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các diện chính sách khác được vay vốn làm kinh tế gia đình, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, UBND huyện Cẩm Mỹ còn cân đối từ ngân sách địa phương để bổ sung hơn 4 tỷ đồng nguồn vốn cho vay, tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay, thực hiện mục tiêu tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, đẩy lùi tín dụng đen, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Nguyệt Anh

http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/ho-tro-tren-199-ngan-luot-ho-vay-tu-nguon-von-chinh-sach-xa-ho i-2972947/