Ngày 27-5-2010, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự họp có đồng chí Lương Trung Thông, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Sở: Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB- XH), Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch- Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc cùng lãnh đạo các huyện, thị, thành phố. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì cuộc họp. Năm 2009, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo được 1.784 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ theo Quyết định 1928 của UBND tỉnh là 10.964 triệu đồng; năm 2010 số nhà cần được hỗ trợ xây dựng là 2.034 hộ, còn lại khoảng gần 1.000 hộ nghèo cần được hỗ trợ nhà ở trong năm tới. Mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là 6 triệu đồng/hộ, riêng đối với địa bàn vùng khó là 7 triệu đồng/hộ và một số gỗ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay thêm mức tối đa là 8 triệu đồng/hộ, với lãi suất 3%/năm, thời gian vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Tuy nhiên, tại cuộc họp, nhiều đại biểu cho rằng, số liệu hộ nghèo cần được hỗ trợ nhà ở của các sở với một số địa phương chưa thống nhất. Nguyên nhân là các địa phương rà soát, thống kê chưa chính xác nên cần phải rà soát lại lần nữa và phải kèm theo danh sách cụ thể. Mặc dù được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn ưu đãi nhưng hộ nghèo của 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông không vay nên rất khó thực hiện đúng tiến độ đề ra. Việc hỗ trợ 6 triệu đồng/ hộ, riêng 7 triệu đồng/hộ đối với vùng khó còn thấp nên Mặt trận và các hội, đoàn thể cần tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tăng kinh phí để chất lượng ngôi nhà được nâng lên. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến về công tác điều hành, giám sát và chất lượng xây dựng nhà ở cho người nghèo... Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đã nêu bật mục đích, ý nghĩa Quyết định 167/2008 của Thủ tướng Chính phủ, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được trong việc thực hiện quyết định này cũng như những vướng mắc trong quá trình triển khai. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương. Đối với cấp tỉnh sẽ thành lập Ban điều hành chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo để điều hành, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai. Sau khi có Ban điều hành cấp tỉnh, các địa phương tiếp tục củng cố Ban chỉ đạo cấp mình và giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách. Giao Sở LĐ-TB& XH chủ trì và phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện đề án. Sở Xây dựng chủ động tổ chức đoàn kiểm tra việc triển khai xây dựng nhà ở đã được thiết kế theo đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện phê duyệt kế hoạch khai thác gỗ để hỗ trợ làm nhà ở theo quy định. Sở Tài chính phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, Sở LĐ-TB& XH phân bổ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ theo tỷ lệ hộ nghèo của các huyện, đồng thời hướng dẫn các địa phương trong việc thanh quyết toán nguồn vốn. Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ số vốn do Sở Tài chính phân bổ để có kế hoạch cho vay vốn hợp lý, kịp thời. UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo UBMTTQVN các địa phương trong công tác giải ngân xây dựng nhà ở phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương mình. Riêng 490 hộ nghèo mà UBND huyện Đakrông đề xuất thêm, huyện phải có trách nhiệm rà soát lại nếu các hộ này trước đây không nằm trong Chương trình 134 và hiện nay nhà đang tạm bợ dột nát thì kịp thời bổ sung để được xem xét hỗ trợ... Từ nay đến cuối năm 2011, cơ bản thực hiện xong chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, trong đó hoàn thành việc hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo thuộc diện chính sách và hộ đồng bào thiểu số nghèo theo qui định. Theo Báo Quảng Trị