Ngày 26/3, Quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao) đã họp bàn phương hướng công tác năm 2010.

Bên cạnh việc triển khai thí điểm đề án "Đẩy mạnh công tác tiếng Việt đối với người Việt Nam ở nước ngoài từ nay đến năm 2010" tại Lào, Campuchia, Nga, Séc, Mỹ và Canada, năm nay quỹ dự kiến tiếp tục tập trung ưu tiên trong việc hỗ trợ xây mới, nâng cấp, cải tạo trường lớp dạy tiếng Việt cho con em kiều bào tại Lào và Campuchia. Theo đánh giá của Ủy ban, nhu cầu học tiếng Việt của các cháu thế hệ thứ hai và thứ ba tại đây là rất lớn. Riêng trong năm 2009, quỹ đã tổ chức vận động nhiều doanh nghiệp trong nước trực tiếp tham gia hỗ trợ học bổng và xây dựng trường học cho bà con, thể hiện sự quan tâm và chia sẻ với đồng bào xa Tổ quốc còn gặp nhiều khó khăn. Được biết, với nguồn ngân sách Nhà nước cấp 14 tỷ đồng và 3,5 tỷ đồng vận động, năm 2010, quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tập trung hỗ trợ việc tổ chức Trại hè Việt Nam 2010, Festival thanh niên tại châu Âu, mời đoàn kiều bào ba thế hệ về dự Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, đoàn kiều bào về dự Quốc giỗ Hùng Vương, xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nhân, doanh nghiệp chuyên gia, trí thức về người Việt Nam ở nước ngoài... Với nguyên tắc hỗ trợ các dự án phục vụ trực tiếp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua hơn bảy năm hoạt động với nguồn kinh phí nhà nước cấp trung bình từ 5-8 tỷ đồng/năm, quỹ đã xã hội hóa nguồn ngân sách, vận động được hàng chục tỷ đồng, hỗ trợ hơn 90 dự án với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng./. Hoàng Thị Hoa (Vietnam+)