Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hố tử thần nuốt chửng 21 ô tô

Một hố tử thần khổng lồ bất ngờ sụp xuống, nuốt chửng 21 ô tô ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

TÚ QUYÊN - QUỐC VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/ho-tu-than-nuot-chung-21-o-to-933443.html